Być słabym jak Józef

Józef to chyba najbardziej zmarginalizowany mąż i ojciec w historii świata, bo tak niewiele o nim wiemy, a z tych szczątkowych informacji, które podają nam ewangelie wyłania się obraz człowieka zupełnie nieciekawego i niezaangażowanego. Tym bardziej więc dziwią niektóre z wezwań np. Z litanii do św. Józefa, które nie mają żadnego oparcia w Piśmie Świętym, … [Read more…]

Medytacje nad Paschałem

Chciałbym zaproponować  medytację nad Świecą Paschalną, najważniejszym z symboli Zmartwychwstałego Chrystusa. A tych symboli mamy oczywiście więcej: Zmartwychwstały Pan Jest obecny przede wszystkim w ludzie zebranym w Jego imię, w swoim Słowie wygłaszanym w czasie liturgii, w i na ołtarzu — w darach chleba i wina, które stają się Jego Ciałem i Krwią, jest obecny … [Read more…]